หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี (สขร.)
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563 [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563 [ 11 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 [ 29 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563 [ 1 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563 [ 13 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563 [ 8 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
  (1)