หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี (สขร.)
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563 [ 18 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 0  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563 [ 15 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563 [ 13 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563 [ 12 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563 [ 15 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563 [ 17 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563 [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563 [ 11 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 [ 29 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 33  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563 [ 1 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 37  
 
  (1)     2