หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
   
 
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๘๕๗) [ 30 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 2957 
 
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลค่าพิกัดแผนที่แสดงขอบเขตและสถานที่ดำเนินโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนระบบสารสนเทศด้านงบประมาณเชิงภูมิสารสนเทศ (ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๔๖๐๙) [ 29 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 1384 
 
ขอความร่วมมือสำรวจความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อพัฒนาการดำเนินงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (ด่วนที่สุด ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๔๖๐๗) [ 29 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 1014 
 
การสนับสนุนนโยบายการส่งเสริมการเมืองภาคพลเมืองของรัฐบาล (ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๔๖๐๘) [ 29 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 1729 
 
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำเวทีกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมในงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกและงานกาชาดจังหวัดอุทัยธานีประจำปี ๒๕๕๔ [ 28 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 890 
 
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 28 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 4907 
 
ขอความอนุเคราะห์ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรจุโครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัวไว้ในเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2555 [ 28 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 2088 
 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การคัดเลือกรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2554 [ 28 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 1099 
 
ขอความร่วมมือในการประสานการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2554 [ 28 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 1003 
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 [ 28 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 33134 
 
<< หน้าแรก...     709      710      711      712     (713)     714      715      716      717     ....หน้าสุดท้าย >> 743
   
 
เริ่มนับ วันที่ 31 มี.ค. 2559
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โทร : 056-592-089
จำนวนผู้เข้าชม 2,338,459 เริ่มนับ 31 มี.ค. 2559
จัดทำโดย : NAXsolution.com