หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
   
 
ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษา ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการฯ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย รุ่นที่ 6/2 ปีการศึกษา 2554 (รอบที่ 2) (ด่วนมาก ที่ อน 0037.3/ว 8295) [ 20 มิ.ย. 2554 ]    อ่าน 1121 
 
โครงการสัมมนาจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 17 มิ.ย. 2554 ]    อ่าน 1005 
 
การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ e-plan (ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๑๖๘๘) [ 17 มิ.ย. 2554 ]    อ่าน 1074 
 
การปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 16 มิ.ย. 2554 ]    อ่าน 4896 
 
โครงการสัมมนามาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2554 [ 16 มิ.ย. 2554 ]    อ่าน 1295 
 
การรายงานข้อมูลสถานะการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 16 มิ.ย. 2554 ]    อ่าน 1009 
 
รายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 16 มิ.ย. 2554 ]    อ่าน 2353 
 
การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๑๖๖๖) [ 15 มิ.ย. 2554 ]    อ่าน 1104 
 
การแสดงข้อความหรือเอกสารเพื่อยืนยันเข้าอบรม (ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๘๑๑๙) [ 15 มิ.ย. 2554 ]    อ่าน 1024 
 
โครงการสัมมนาจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 15 มิ.ย. 2554 ]    อ่าน 1371 
 
<< หน้าแรก...     695      696      697      698     (699)     700      701      702      703     ....หน้าสุดท้าย >> 743
   
 
เริ่มนับ วันที่ 31 มี.ค. 2559
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โทร : 056-592-089
จำนวนผู้เข้าชม 2,338,336 เริ่มนับ 31 มี.ค. 2559
จัดทำโดย : NAXsolution.com