หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
   
 
การจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ด่วนที่สุด) [ 8 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 66 
 
การรายงานข้อมูลโครงการพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุ [ 8 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 68 
 
ประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินการตามพรย.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 [ 8 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 56 
 
ข้อหารือพิจารณาอุทธรณ์การจัดซื้อจัดจ้าง [ 8 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 66 
 
แจ้งเวียนประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาลและระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ด่วนมาก ที่ อน 0023.3/ว 3038 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 [ 5 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 70 
 
การสำรวจจุดติดตั้ง Free Wi-Fi ในพื้นที่ชุมชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 5 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 108 
 
สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2562 [ 5 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 66 
 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด) [ 4 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 117 
 
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก้บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 [ 4 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 110 
 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล เรื่อง หลักเกณ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานวิทยาศษศตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2562  [ 3 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 81 
 
   1      2      3     (4)     5      6      7      8     ....หน้าสุดท้าย >> 743
   
 
เริ่มนับ วันที่ 31 มี.ค. 2559
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โทร : 056-592-089
จำนวนผู้เข้าชม 2,338,342 เริ่มนับ 31 มี.ค. 2559
จัดทำโดย : NAXsolution.com