หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างจ้างเหมาก่อสร้างพร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เพื่อผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมอุปกรณ์สำหรับประปาหมู่บ้าน ทั้ง ๖ หมู่บ้าน ประกอบด้วย (หมู่ที่ ๑,๙,๑o,๑๑,๑๔ และ ๑๕) สถานที่ตั้ง ณ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองจอก พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2564 ]จ้างจ้างเหมาก่อสร้างพร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เพื่อผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมอุปกรณ์สำหรับประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านจอมทอง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินฝุ่น) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ 15 บ้านสุขสำราญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ส.ค. 2564 ]ซื้อจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ 3 บ้านหนองไม้แก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ส.ค. 2564 ]ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านพุกร่าง (สายหนองพง) ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว1,800 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นทีี่ไม่น้อยกว่า 7,200 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 1 สาย [ 31 ส.ค. 2564 ]ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ กำลังการผลิต 4 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านจัน หมู่ที่ 5 ตำบลหนองจอก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 1 ระบบ [ 31 ส.ค. 2564 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ส.ค. 2564 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษถ่ายเอกสารA4) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ส.ค. 2564 ]

  (1)     2      3