ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองจอก
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2560 ถึง 14 พ.ย. 2562  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256216,86397,33127,51345,40469,94387,87089,615100,161139,054188,56136,217-898,532
256137,75342,21062,20941,21960,56571,20055,50652,99036,69748,94651,50434,921595,720
25609,46635,13844,45649,23252,01451,51951,45349,08845,77140,61547,28559,237535,274
ยอดยกมาตั้งแต่ 31 มี.ค. 2559 ถึง 31 ธ.ค. 2559   803,433
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   2,832,959
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2559
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี